Notice: Undefined property: stdClass::$plg in /home/tarnian1390/domains/tarnian.net/public_html/templates/bpt/html/com_content/article/default.php on line 21

سیستم رزرو خودرو امکان رزرو خودرو توسط کارکنان سازمان از طریق تلفن را فراهم می کند:

امکانات عمومی:
امکان تعریف واحدهای نقلیه،
امکان تعریف مدارک خودرو/ راننده،
امکان تعریف انواع خودرو،
امکان تعریف انواع سوخت،
امکان درخواست خودرو،
امکان ثبت مشخصات خودروها،
امکان ثبت مشخصات رانندگان خودروهای استیجاری،
امکان ثبت اطلاعات مدارک خودرو/ راننده،
امکان ثبت گواهینامه رانندگی.
حالت خودکار:
مدیریت مکان خودرو بر روی نقشه:
•رویت مکان خودرو به صورت آنلاین،
•رویت مسیر های طی شده،
•تعریف محدوده سرویس خودرو.
امکان هشدار جهت اتمام شارژ سیم کارت دستگاه نصب شده بر روی خودرو،
قابلیت ضبط اطلاعات بصورت offline در زمان هایی که ارتباط با مخابرات قطع است،
امکان انجام رخداد های متفاوت از جمله ارسال پیامک و یا بوق اخطار و حتی خاموش کردن خودرو در صورت خروج از منطقه جغرافیایی تعریف شده و یا موارد خاص مورد نیاز،
قابلیت هشدار به مرکز در صورت قطع برق سیستم،
قابلیت هشدار در هنگام افت تغذیه و باطری،
مدیریت میزان مصرف سوخت،
هشدار به مرکز در صورت تعرض از سرعت غیر مجاز،
دکمه درخواست کمک (SS)،
امکان ارتباط Vice دو طرفه بین مرکز و خودرو،
قابلیت اتصال به انواع سنسورهای مختلف،
قابلیت تعریف هشدارهای کنترلی و امنیتی،
امکان پاسخ اتوماتیک سیستم به کاربر درخواست کننده درباره اختصاص یا عدم اختصاص خودرو و مشخص نمودن راننده مورد نظر جهت ارائه سرویس،
امکان تعریف قوانین مختلف شامل:
•اختصاص خودرو به گروه خاص،
•قوانین انتخابی خودرو:
انتخاب خودرو بر اساس مدت زمان درخواست کاربر،
کیلومتر کارکرد خودرو،
توقف های خودرو،
درخواست کاربر،
و ... .
•محاسبه حق الزحمه خودروها بر اساس تعریف قوانین مختلف:
بر اساس کیلومتر،
نوع خودرو،
نوع سوخت خودرو،
ساعتی،
ماهانه،
روز مزد،
و ... .
•قوانین نظارت بر عملکرد خودروهای استیجاری:
حداکثر سرعت مجاز،
حداکثر مدت زمان توقف خودرو،
خروج از محدوده سرویس،
و ... .
امکان تعریف انواع چک لیست،
امکان تعریف عملیات های نقلیه،
امکان ثبت مشخصات آژانس ها،
امکان تعریف دوره های زمانی/ مسافتی خودرو،
امکان ثبت کارت هوشمند سوخت،
امکان ثبت کارت معاینه فنی خودرو،
امکان ثبت مجوز طرح ترافیک،
امکان ثبت اطلاعات تحویل و تحول خودرو،
امکان ثبت اطلاعات واریز سهمیه سوخت،
امکان ثبت درخواست خرید مصرفی/خدمات خودرو،
امکان ثبت رسید مصرفی/خدمات خودرو،
امکان ثبت کارکرد خودروها،
جرائم خودرو،
تصادفات و حوادث خودرو،
امکان ثبت اطلاعات اعزام خودرو به تعمیرگاه،
سوابق خارج از سرویس خودرو،
امکان ثبت اطلاعات جرائم قرارداد،
گزارش های سیستم،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک درخواست کننده،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک تاریخ درخواست،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک مبداء،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک مقصد،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک نوع درخواست،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک کد خودرو،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک قرارداد،
گزارش درخواست خودرو به تفکیک کد راننده،
گزارش پیک مکان ها بر روی نقشه (بیشترین مسیرهای طی شده)،
گزارش میانگین سرعت خودروها،
گزارش شبیه سازی حرکت خودرو و بررسی شبیه سازی با تغییر پارامترهایی مانند افزایش یا کاهش سرعت و ...،
گزارش های مدارک خودرو،
گزارش کارت مشخصات وسیله نقلیه،
گزارش بیمه نامه خودرو،
گزارش کارت هوشمند سوخت،
گزارش کارت معاینه فنی خودرو،
گزارش مجوز طرح ترافیک،
گزارشهای بازدید دوره ای،
گزارش بازدید دوره ای بر اساس برنامه زمانی،
گزارش خلاصه بازدیدهای دوره ای،
گزارش های تحویل و تحول خودرو،
گزارشهای مصرفی/ خدمات خودرو،
گزارش سرویس و تعمیرات خودرو،
گزارش سوخت مصرفی خودروها،
گزارش میانگین سوخت مصرفی خودروها،
گزارش ریز هزینه ها در تعمیرگاه،
گزارش خلاصه کارکرد خودرو،
گزارشهای قرارداد خودرو،
گزارش کارکرد و پرداخت قرارداد،
گزارش جرائم قرارداد،
گزارشهای رانندگان.
حالت دستی:
مشاهده درخواست های کاربران به صورت آنلاین،
امکان رد و یا تایید و اختصاص خودرو به درخواست کننده،
امکان ثبت بازگشت خودرو به صورت دستی،
امکان ثبت خروج خودرو به صورت دستی،
امکان ثبت مسافت طی شده توسط خودرو به صورت دستی،
امکان ثبت میانکین مصرف سوخت به صورت دستی،
امکان ثبت هزینه پرداخت شده به رانندگان بصورت دستی.