برنامه نویسی سفارشی اندروید

برنامه نویسی برای سیستم عامل اندروید تخصص ماست!

برنامه نویسی اندروید به منظور:

  • تولید نرم افزار سفارشی برای دستگاه های دارای سیستم عامل اندروید؛
  • تولید رام سفارشی برای دستگاه های اندرویدی جهت کاربرد در صنعت، کارگاه ها، کارخانجات و سایر کسب و کارها؛
  • تولید نرم افزار اندروید یکپارچه با سیستم های داخل سازمانی و سیستم های آنلاین.