سامانه ثبت نام شرکت کننده در مسابقات

شناسنامه نرم افزار

نام تجاری نرم افزار: ثبت نام جشنواره ورزش های فکری
تاریخ ساخت و انتشار: 1390
آخرین نسخه نرم افزار: 2.0.0.0
سفارش دهنده: موسسه ورزش های فکری ایران

قابلیت ها

ایجاد جشنواره های جدید

درج اتوماتیک قیمت، مکان برگزاری و شرایط، ضوابط شرکت در مسابقه و...

ارائه رسید به شرکت کننده

تنظیم ظاهر رسید (فونت، رنگ بندی، پس زمینه و ...)

گزارش درآمد از هر دوره برگزار شده